επιμόρφωση

Ενημέρωση για τα προγράμματα του ΚΠ «Ελπίδα» στην Δ.Ε. και τους γονείς

Το Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα» εδώ και 24 χρόνια πραγματοποιεί παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων στη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς), θεωρώντας πως η προαγωγή της ψυχικής υγείας στην εκπαίδευση είναι ένας από τους πρωταρχικούς πυλώνες των δράσεών του. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα προτεινόμενα προγράμματα του Κέντρου Πρόληψης «Ελπίδα», που απευθύνονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: […]

Ενημέρωση για τα προγράμματα του ΚΠ «Ελπίδα» στην Δ.Ε. και τους γονείς Read More »

Περιγραφή προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς

Το Κέντρο Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ» εδώ και 24 χρόνια υλοποιεί προγράμματα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, με θεματολογία που εναλλάσσεται ανάλογα με τις ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα η πρότασή μας περιλαμβάνει: Α) την εφαρμογή μακροχρόνιων προγραμμάτων ψυχική υγείας στους μαθητές με παράλληλη υποστήριξη των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν. Τα μακροχρόνια προγράμματα είναι: «Συναντώντας τον Άλλον» με

Περιγραφή προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς Read More »