ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Ο κύκλος γονέων του ΚΠ Ελπίδα με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας συνεχίζεται και μεγαλώνει: αναδύθηκε μια ομάδα εθελοντών, η οποία θα λειτουργήσει ως ομάδα δράσης με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας ως προς το φαινόμενο. Τα μέλη της νέας ομάδας θα γίνουν οι πολλαπλασιαστές της γνώσης που έλαβαν, μέσα […]

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ Read More »