Κεντρο Πρόληψης ΕΠΛΙΔΑ, Δήμο Θέρμης, Διεύθυνση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΚΕ.Π. Υγείας, Κοινωνικές Δομές του Δήμου Θέρμης, Συμβούλιο Νέων Θέρμης

Οργάνωση

No Events