Ψυχική Υγεία

Ενίσχυση της Αυτοεκτίμησης

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 2002 σε συνεργασία με το γραφείο Αγωγής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης και έκτοτε έχει αναμορφωθεί αρκετές φορές.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε παιδιά ηλικίας 6 – 12 ετών με κάποιες προσαρμογές ανάλογα με το επίπεδο και τις δυνατότητές τους. Επιπλέον μπορεί να εφαρμοστεί σε παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο επίσης με κάποιες προσαρμογές.

Αποτελείται από 13 εργαστήρια, τα οποία είναι αλληλένδετα, διαδέχονται το ένα το άλλο, γι’ αυτό και προτείνουμε κατά την εφαρμογή του προγράμματος να ακολουθηθεί η αναφερόμενη σειρά.

Στοχεύει στην προσωπική ανάπτυξη των παιδιών του δημοτικού σχολείου που επικεντρώνεται στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του παιδιού.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί τη βιωματική μέθοδο και τεχνικές Δραματοθεραπείας και Παιγνιοθεραπείας: τη φωνή, τον αυτοεσχεδιασμό, την κίνηση, τους ρόλους, το παιχνίδι, τη ζωγραφική, τον πηλό, την άμμο και προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.

Τα παιδιά παροτρύνονται να εκφράσουν και να αναπτύξουν τη δημιουργική τους έκφραση, να ανταλλάξουν σκέψεις και εμπειρίες, να τηρήσουν τα όρια και τους περιορισμούς που θέτει η ομάδα, να εκφράσουν ενδόμυχες επιθυμίες αλλά και προβλήματα και δυσκολίες μέσα από τους ρόλους που παίζουν, να διοχετεύσουν την εσωτερική ένταση που κουβαλούν, να αντιμετωπίσουν τα συναισθήματά τους. Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης διατρέχει όλα τα εργαστήρια και επιδιώκεται με τη σύνθεση αυτών.

 Δομή προγράμματος: 

  • Υλοποίηση εισαγωγικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου (2 ημερών, 11 ωρών) στους εκπαιδευτικούς, με στόχο αφενός την κατανόηση βασικών εννοιών τού προγράμματος αφετέρου την εξοικείωση με τεχνικές προσέγγισης βιωματικής μάθησης.
  • Ομάδα εποπτείας για τους εκπαιδευτικούς, που θα συντονίζεται από στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ». Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας θα είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές. H διάρκεια κάθε συνάντησης θα είναι 2 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Ο συνολικός αριθμός των εποπτικών συναντήσεων θα οριστεί με την κάθε ομάδα.
  • Παράλληλη εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές (10 δίωρες συναντήσεις).

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής μετά το τέλος του σεμιναρίου και την εφαρμογή του προγράμματος στους μαθητές.

Εμπειρίες από την εφαρμογή του προγράμματος

Εκπαιδευτικό Υλικό​