Στερεότυπα και προκαταλήψεις

Σκοπός του προγράμματος είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας στα παιδιά του Δημοτικού.

Θεματολογία - Στόχοι

 1. Γνωριμία – Συμβόλαιο
  • Να γνωριστούν τα μέλη της ομάδας και ο συντονιστής – εκπαιδευτικός μεταξύ τους.
  • Να θεσπίσουν κοινούς κανόνες για την ομαλή λειτουργία της ομάδας.
  • Να περιγράψουμε το πρόγραμμα (σκοπός, στόχοι, αριθμός συναντήσεων, μεθοδολογία κλπ.)
 2. Δυναμική Ομάδας-Συνεργασία
  • Nα αυξηθεί η γνώση του πώς δουλεύουν οι ομάδες και ποιοι είναι οι παράγοντες που δυσχεραίνουν ή διευκολύνουν τη λειτουργία τους
 3. Ομάδες εργασίας: Διαφορετικοί άνθρωποι-διαφορετικές κουλτούρες
  • Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες
  • Να δουλέψουν ομαδικά
 4. Στερεότυπα – Φόβοι – Προκαταλήψεις
  • Να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις έννοιες των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων
  • Να αντιληφθούν πώς συνδέεται ο φόβος με την προκατάληψη
 5. Ταμπελοποίηση
  • Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη διαδικασία της ταμπελοποίησης
  • Να αντιληφθούν πώς συνδέεται η ταμπελοποίηση με την προκατάληψη και τη μη ανάληψη προσωπικής ευθύνης
 6. Ρατσισμός
  • Να ορίσουν την έννοια του ρατσισμού
  • Να διακρίνουν τις μορφές του ρατσισμού
  • Να διακρίνουν τη διαφορά με τις προκαταλήψεις, αλλά και πότε οι προκαταλήψεις μπορούν να «γεννήσουν» το ρατσισμό.
  • Να υιοθετήσουν μια αρνητική στάση απέναντι σε ρατσιστικές συμπεριφορές
 1. Ένας Ξεχωριστός Φίλος
  • Να ενισχυθεί η αυτοαποδοχή και η αυτοεκτίμηση των παιδιών
  • Να ενθαρρυνθεί η ομάδα των συνομηλίκων να αποδεχτεί κάθε παιδί με τη διαφορετικότητα του
  • Να υποστηριχθεί η ομάδα ώστε να αναγνωρίσει τις θετικές πλευρές του κάθε μέλους
  • Να ενισχυθεί η δύναμη της αλληλοϋποστήριξης της ομάδας
 2. Συναισθήματα – Ενσυναίσθηση
  • Να επεξεργαστούν διαφορετικά & αντίθετα συναισθήματα
  • Να αισθανθούν άνετα με όλα και να νιώσουν ότι όλα τα συναισθήματα έχουν θέση μέσα μας
  • Να κατανοήσουν τη σημασία της αποδοχής των συναισθημάτων τους
  • Να κατανοήσουν την έννοια της ενσυναίσθησης και της σημασίας να προσπαθούν να μπαίνουν στη θέση του άλλου
 3. Αποδοχή της διαφορετικότητας
  • Να διαχειριστούν τις προκαταλήψεις
  • Να υιοθετήσουν μια υπεύθυνη στάση στις σχέσεις τους
  • Να αναγνωρίσουν την αξία της προσωπικής επιλογής
  • Να αναγνωρίσουν την αξία της φιλίας και της αγάπης
  • Να παρουσιάσουν τις ομαδικές εργασίες που ανέλαβαν στο 2ο εργαστήριο και να δουν αν εμπλουτίζουν με κάποιον τρόπο τη συζήτηση σήμερα
 4. Κλείσιμο Ομάδας
  • Να αποχαιρετιστούν τα παιδιά
  • Να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να κλείσουμε την ομάδα και το πρόγραμμα
  • Να αποτιμήσουν τα παιδιά την εμπειρία τους από το πρόγραμμα

Δομή προγράμματος: 

 • Υλοποίηση εισαγωγικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου (2 ημερών, 11 ωρών) στους εκπαιδευτικούς, με στόχο αφενός την κατανόηση βασικών εννοιών τού προγράμματος αφετέρου την εξοικείωση με τεχνικές προσέγγισης βιωματικής μάθησης.
 • Ομάδα εποπτείας για τους εκπαιδευτικούς, που θα συντονίζεται από στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ». Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας θα είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές. H διάρκεια κάθε συνάντησης θα είναι 2 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Ο συνολικός αριθμός των εποπτικών συναντήσεων θα οριστεί με την κάθε ομάδα.
 • Παράλληλη εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές (10 δίωρες συναντήσεις).

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής μετά το τέλος του σεμιναρίου και την εφαρμογή του προγράμματος στους μαθητές. “

 
 
 

Εκπαιδευτικό Υλικό​