Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: κίνδυνοι και προστατευτικοί παράγοντες

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα σεξουαλικότητας και η προαγωγή της ασφαλούς σεξουαλικής συμπεριφοράς. Η παρέμβαση θα είναι καθολική καθώς θα απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και μαθητές Γυμνασίου, σε εκπαιδευτικούς και τους γονείς των παιδιών των παραπάνω τάξεων.

 
 
 

Για κάθε ομάδα παρέμβασης οι στόχοι είναι οι εξής:

 1. οι μαθητές να:
  • αντιληφθούν τις αλλαγές στην εφηβεία
  • κατανοήσουν την έννοια της σεξουαλικότητας
  • αντιληφθούν τις διαστάσεις της σεξουαλικής ταυτότητας
  • εντοπίσουν τους κινδύνους που ενέχει μια ριψοκίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά
  • αναζητήσουν τρόπους προστασίας από τους κινδύνους Β) οι γονείς να:
  • διερευνήσουν τις προσωπικές τους αξίες, στάσεις και γνώσεις σε σχέση με τη σεξουαλικότητά τους
  • ενισχύσουν τις δεξιότητές τους σε σχέση με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους
 2. οι εκπαιδευτικοί να:
  •  αναγνωρίσουν τη χρησιμότητα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης
  • κινητοποιηθούν για την εφαρμογή προγραμμάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης
Sex

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • για τους μαθητές 4 διδακτικές ώρες,
 • για τους εκπαιδευτικούς μια 3ωρη συνάντηση ευαισθητοποίησης και
 • για τους γονείς ένα 2ωρο εργαστήριο, το οποίο προτείνεται ως επέκταση.
 
 
 

Εκπαιδευτικό Υλικό​