ΣΧΕΔΙΑ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΣΧΕΔΙΑ συστήθηκε τον Απρίλιο του 2012 από τους:

 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), ως συντονιστής φορέας
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»
 • ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΕΛΠΙΔΑ»
 • ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΥΞΙΔΑ»
 • ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΣΕΙΡΙΟΣ»
 • ΠΛΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
 • ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( Με δυο δομές : το Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΙΑΝΟΣ ΨΝΘ και το Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΑΡΓΩ ΨΝΘ)
Στοχεύει στη δημιουργία των συνθηκών για την πλήρη απασχόληση, την ποιότητα και την παραγωγικότητα της εργασίας των πρώην χρηστών ουσιών, καθώς και στη συνοχή της τοπικής αγοράς εργασίας με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων του Νομού Θεσσαλονίκης.Απευθύνεται σε άνεργους άνδρες και γυναίκες, πρώην χρήστες ουσιών ή ατόμων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, κατοίκους του Νομού Θεσσαλονίκης.Υλοποιεί δράσεις για την :
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ωφελουμένων, κοινού και εν δυνάμει εργοδοτών.
 • Πληροφόρηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη.
 • Κατάρτισης(Επιδοτούμενη) με 9 προγράμματα 110 ωρών.
 • Δικτύωση.
 • Δημιουργία ντοκιμαντερ με τίτλο “ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ”.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέφτεστε το site της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΣΧΕΔΙΑΕπίσης πληροφορίες μπορείτε να παίρνετε από τα Δελτία Τύπου που αναρτά η ΕΛΠΙΔΑ στο Μείνετε Ενημερωμένοι, όπως και από το Χρονολόγιο δράσεων.

Η συμμετοχή της ΕΛΠΙΔΑΣ στη σύμπραξη αφορά :

 • Ενημέρωση και κινητοποίηση τοπικών φορέων και ευρύτερου πληθυσμού : Δημιουργία 2 info desk σε σημεία των Δήμων της περιοχής παρέμβασής που χαρακτηρίζονται από προσβασιμότητα και επισκεψιμότητα ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται από κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό.
 • Ενημερωτικές και κινητοποιητικές συναντήσεις τοπικών φορέων : Ενημερωτικές συναντήσεις με 50 τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασής με στόχο την ενημέρωση και κινητοποίησή των τοπικών φορέων σχετικά με την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και της άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού στην τοπική κοινωνία καθώς και την ανάπτυξη της δικτύωσης με άλλες δράσεις κοινωνικής ένταξης των ΟΤΑ και ανάπτυξη νέων συμμαχιών.
 • Δικτύωση φορέων : θεραπευτικών – ομάδας στόχου – τοπικών παραγωγικών και επιχειρηματιών του Ν.Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων, των Κέντρων πρόληψης και την Α.Σ. για την ανάληψη πρωτοβουλιών στήριξης στην απασχόληση ατόμων της ομάδας στόχου και ενδυνάμωσης της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Θα επιδιωχθεί η σύναψη τοπικών συμφώνων συνεργασίας για την προώθηση στην απασχόληση της ομάδας στόχου.
  Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν 2 workshop (25 ατόμων το καθένα) στην περιοχή παρέμβασής του :
  • 1ο workshop : αφορά τους επιχειρηματίες – δυνητικά εργοδότες της περιοχής παρέμβασης του κάθε Κέντρου και
  • 2ο workshop : θα αφορά τους Δήμους (κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες απασχόλησης, αιρετούς), τις Δημοτικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς (συλλόγους, εθελοντικές οργανώσεις, άλλες υπηρεσίες π.χ. ΟΑΕΔ) που λειτουργούν σ΄ αυτές τις περιοχές.