Περιγραφή προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. και τους γονείς

Το Κέντρο Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ» εδώ και 25 χρόνια υλοποιεί προγράμματα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, με θεματολογία που εναλλάσσεται ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Πιο συγκεκριμένα, η πρότασή μας περιλαμβάνει:

Α) την εφαρμογή μακροχρόνιων προγραμμάτων ψυχική υγείας στους μαθητές με παράλληλη υποστήριξη των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν. Τα μακροχρόνια προγράμματα είναι:

 1. «Συναντώντας τον Άλλον» με στόχο την ανάπτυξη και προαγωγή υγιών, εποικοδομητικών σχέσεων, τόσο στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας όσο και έξω από αυτήν, στην καθημερινή ζωή.
 2. «Παιχνίδια και Διαδίκτυο: πρόληψη των κινδύνων χρήσης», με στόχο την ανάπτυξη των προστατευτικών παραγόντων για μια ασφαλή και έξυπνη χρήση της τεχνολογίας, απαλλαγμένη από συμπεριφορές κατάχρησης και εξάρτησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.
 3. «Κάπνισμα; Όχι εμείς», με στόχο την πρόληψη του καπνίσματος, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων και συνοδεύεται από υλικό ευαισθητοποίησης για τους γονείς.
 4. «Εξαρτήσεις», με στόχο την πρόληψη ανάπτυξης εξαρτητικών συμπεριφορών, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.
 5. «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση», με στόχο την ανάπτυξη μιας υγιούς σεξουαλικότητας των παιδιών με σεβασμό στον εαυτό τους και τους άλλους, που απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης.
 6. «Νιώθω ασφαλής στο σχολείο μου» με στόχο την πρόληψη της βίας στο σχολείο και τη δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης (απευθύνεται σε όλες τις τάξεις).
 7. «Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση» με στόχο τη διερεύνηση και δημιουργική αφομοίωση αξιών ζωής από τους μαθητές (απευθύνεται σε όλες τις τάξεις).
 8. «Ψυχική Υγεία – Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης» με στόχο την ανάπτυξη του αισθήματος εκτίμησης του εαυτού και αυτοαποδοχής (απευθύνεται σε όλες τις τάξεις).

Η δομή των προγραμμάτων είναι η εξής:

 • Υλοποίηση εισαγωγικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου (2 ημερών, 11 ωρών) στους εκπαιδευτικούς, με στόχο αφενός την κατανόηση βασικών εννοιών τού προγράμματος αφετέρου την εξοικείωση με τεχνικές προσέγγισης βιωματικής μάθησης.
 • Ομάδα εποπτείας για τους εκπαιδευτικούς, που θα συντονίζεται από στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ». Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας θα είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές. H διάρκεια κάθε συνάντησης θα είναι 2 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Ο συνολικός αριθμός των εποπτικών συναντήσεων θα οριστεί με την κάθε ομάδα.
 • Παράλληλη εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές (10 δίωρες συναντήσεις).

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής μετά το τέλος του σεμιναρίου και την εφαρμογή του προγράμματος στους μαθητές.

 

Β) Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων καλλιέργειας δεξιοτήτων, η «ΕΛΠΙΔΑ» έχει προσαρμόσει τα παρακάτω εκπαιδευτικά υλικά:

 

ΥλικόΤάξειςΘεματική ενότητα
«Αν όλα τα παιδιά της γης»Α’ & Β’ Δημοτικού«Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ», Υποενότητα : «Αλληλοσεβασμός και Διαφορετικότητα».
«Ψυχική υγεία: Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης»Όλες οι τάξεις του Δημοτικού «Ζω καλύτερα – Ευ ζην», Υποενότητα: Ψυχική υγεία και Συναισθηματική υγεία – Πρόληψη
«Συναντώντας τον άλλον»

 

Όλες οι τάξεις του Δημοτικού «Ζω καλύτερα – Ευ ζην»Υποενότητα: Ψυχική υγεία και Συναισθηματική υγεία – Πρόληψη
«Νιώθω ασφαλής στο σχολείο μου»

 

Όλες οι τάξεις του Δημοτικού«Ενδιαφέρομαι και ενεργώ. Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη», Υποενότητα: Ανθρώπινα δικαιώματα και συμπερίληψη
«Σεξουαλικότητα στην εφηβεία: κίνδυνοι και προστατευτικοί παράγοντες» Στ’ Δημοτικού, Γυμνάσιο & Λύκειο«Ζω καλύτερα – Ευ ζην»Υποενότητα: Γνωρίζω το σώμα μου- Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

 

«Παιχνίδια και Διαδίκτυο: Πρόληψη των κινδύνων χρήσης»Δ’, Ε’ & Στ΄ τάξεις του δημοτικού«Ζω καλύτερα – Ευ ζην», Υποενότητα :  Ψυχική υγεία και Συναισθηματική υγεία – Πρόληψη των Εξαρτήσεων

 

Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα οριστούν: α) η υλοποίηση ενός διήμερου σεμιναρίου επιμόρφωσης και β) συναντήσεις εποπτείας και υποστήριξης στην εφαρμογή του υλικού σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

 

Γ) Εφαρμογή βραχύχρονων προγραμμάτων ψυχικής υγείας στους μαθητές με παράλληλη υποστήριξη των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν. Τα προγράμματα αυτά είναι:

 • Σχολική βία (περιλαμβάνει για τους μαθητές 3 διδακτικές ώρες και για τους εκπαιδευτικούς 2 συναντήσεις)
 • Διαχείριση συγκρούσεων (περιλαμβάνει για τους μαθητές 2 διδακτικές ώρες και για τους εκπαιδευτικούς 2 συναντήσεις)
 • Σεξουαλικότητα στην εφηβεία (περιλαμβάνει για τους μαθητές 2 δίωρες διδακτικές ώρες, για τους εκπαιδευτικούς 2 συναντήσεις και για τους γονείς ένα 2ωρο εργαστήριο).

Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις είναι καθολικές. Αυτό σημαίνει ότι η συνεργασία μας με μια σχολική μονάδα προϋποθέτει τη συμμετοχή ομάδας εκπαιδευτικών – 8-12 ατόμων – που θα εφαρμόσουν το 2023-24 ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό.

Στους εκπαιδευτικούς απευθυνόμαστε, επίσης, με 6ωρες επιμορφώσεις, χωρίς την εφαρμογή υλικού στους μαθητές, καθώς και με ομιλίες. Η θεματολογία προκύπτει από τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στους γονείς απευθυνόμαστε με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Ομάδες γονέων διάρκειας 10 δίωρων συναντήσεων, με θεματολογία που σχετίζεται με τις ανάγκες της νηπιακής ηλικίας (όρια, συναισθήματα, επιθετικότητα κ.α.)
 2. Ομιλίες σε γονείς, των οποίων τα θέματα μπορούν να προκύψουν από τη συνεργασία με την εκάστοτε σχολική μονάδα και τον σύλλογο γονέων & κηδεμόνων.
 3. Εργαστήρια γονέων 3 δίωρων συναντήσεων, εστιασμένα σε ένα θέμα που αναδύεται από τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας και της οικογένειας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.
 4. Ατομική συμβουλευτική σε γονείς πάνω σε ζητήματα που τους δυσκολεύουν στο ρόλο τους.

 

Μοιραστείτε αυτό το αρθρο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Πρόσφατα