Δίκτυο Κέντρων Πρόληψης Κεντρικής Μακεδονίας

Σκοπός του δικτύου είναι να υποστηρίξει τα μέλη του ενισχύοντας τη λειτουργία τους και προάγοντας τη διεξαγωγή και διάχυση επιτυχημένων και καινοτόμων προγραμμάτων στο πεδίο της πρόληψης, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη τεκμηρίωση προτάσεων για τη χάραξη μιας πολιτικής πρόληψης και επίσης στην αξιοποίηση οικονομικών πόρων, διαφορετικών από αυτούς που προσφέρει ο ΟΚΑΝΑ ή το Υπουργείο Εσωτερικών, π.χ. όπως των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ο παραπάνω σκοπός ικανοποιείται μέσα από την ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των εργαζόμενων στα προαναφερόμενα Κέντρα Πρόληψης και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που προκύπτει είτε πρόκειται για κοινό πρόβλημα είτε για πρόβλημα ενός μεμονωμένου Κέντρου. Για το σκοπό αυτό λειτουργούν διάφορες ομάδες οριζόντιας συνεργασίας π.χ. των Επιστημονικά Υπευθύνων ή Στελεχών των προαναφερόμενων Κέντρων.

Το Δίκτυο των Κέντρων Πρόληψης Κεντρικής Μακεδονίας ξεκίνησε τη λειτουργία του από το 2002.  Αποτελείται από 11 Κέντρα Πρόληψης, τα οποία με αλφαβητική σειρά είναι :

  • Άτρακτος, που έχει έδρα το Δήμο Κατερίνης στο Ν. Πιερίας
  • Δίκτυο Άλφα, που έχει έδρα το Δήμο Αμπελοκήπων στο Ν. Θεσσαλονίκης
  • Ελπίδα, που έχει έδρα το Δήμο Καλαμαριάς στο Ν. Θεσσαλονίκης
  • Νηρέας, που έχει έδρα το Δήμο Κιλκίς στο Ν. Κιλκίς
  • Όαση, που έχει έδρα το Δήμο Σερρών στο Ν. Σερρών
  • Όραμα, που έχει έδρα το Δήμο Έδεσσας στο Ν. Πέλλης
  • Πνοή, που έχει έδρα το Δήμο Πολυγύρου στο Ν. Χαλκιδικής
  • Πρόσβαση, που έχει έδρα το Δήμο Βέροιας στο Ν. Ημαθίας
  • Πυξίδα, που έχει έδρα το Δήμο Συκεών στο Ν. Θεσσαλονίκης
  • Σείριος, που έχει έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης στο Ν. Θεσσαλονίκης