Νιώθω ασφαλής στο σχολείο μου

Το εκπαιδευτικό υλικό «Νιώθω ασφαλής στο σχολείο μου» δημιουργήθηκε την περίοδο 2007-2008.

Μετά την πιλοτική του εφαρμογή, αξιολογήθηκε και εφαρμόστηκε συνολικά σε 1280 μαθητές από 43 δασκάλους 20 σχολείων της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Από τότε αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό υλικό της ΕΛΠΙΔΑΣ και εφαρμόζεται ανελλιπώς κάθε χρόνο σε αρκετά σχολεία.

Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι η πρόληψη της βίας – επιθετικότητας καθώς και η προαγωγή της ασφάλειας στο χώρο του σχολείου. Οι επιμέρους στόχοι του αφορούν την :

  • κατανόηση της έννοιας της βίας και των μορφών έκφρασής της,
  • αναγνώριση και κατανόηση των δύσκολων συναισθημάτων καθώς και την εκμάθηση τρόπων διαχείρισής τους,
  • ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και σύνδεση αυτών με την αντιμετώπιση της βίας,
  • ενίσχυση κλίματος συνεργασίας στην τάξη και βελτίωση των υφιστάμενων διαπροσωπικών σχέσεων.

Αποτελείται από 10 δίωρες βιωματικές συναντήσεις, η εφαρμογή των οποίων στηρίζονται στο μοντέλο κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων που στοχεύει στη διαμόρφωση συμπεριφορών που προάγουν τη ψυχικοκοινωνική υγεία. Αξιοποιεί τη βιωματική μάθηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν ενεργά στην απόκτηση γνώσης, να ενισχύσουν την ικανότητα μάθησης, να γίνουν πιο υπεύθυνοι έτσι ώστε να διαμορφώσουν μια κοινή εμπειρία που δύναται να οδηγήσει σε δράσεις προς την κατεύθυνση κοινωνικών αλλαγών στο σχολικό περιβάλλον.

Δομή προγράμματος

  • Υλοποίηση εισαγωγικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου (2 ημερών, 11 ωρών) στους εκπαιδευτικούς, με στόχο αφενός την κατανόηση βασικών εννοιών τού προγράμματος αφετέρου την εξοικείωση με τεχνικές προσέγγισης βιωματικής μάθησης.
  • Ομάδα εποπτείας για τους εκπαιδευτικούς, που θα συντονίζεται από στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ». Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας θα είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές. H διάρκεια κάθε συνάντησης θα είναι 2 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Ο συνολικός αριθμός των εποπτικών συναντήσεων θα οριστεί με την κάθε ομάδα.
  • Παράλληλη εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές (10 δίωρες συναντήσεις).

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής μετά το τέλος του σεμιναρίου και την εφαρμογή του προγράμματος στους μαθητές. 

 
 
 

Εμπειρίες από την εφαρμογή του προγράμματος

Εκπαιδευτικό Υλικό​