Κάπνισμα όχι εμείς

Το εκπαιδευτικό υλικό “Κάπνισμα; Όχι εμείς!” είναι ένα πρωτότυπο ολιστικό προγράμμα πρόληψης, καθώς σχεδιάστηκε να παρεμβαίνει :

  • στους μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού (Δ’, Ε’ & ΣΤ’)
  • στη Διεύθυνση του σχολείου και το Σύλλογο των εκπαιδευτικών με την υιοθέτηση μιας πολιτικής για ένα «σχολείο χωρίς καπνό» και
  • στους γονείς, τους οποίους προσπαθεί να εμπλέξει στο πρόγραμμα με την οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και δραστηριοτήτων (ανάλογες με αυτές που δουλεύουν τα παιδιά) που οι γονείς καλούνται να κάνουν στο σπίτι.
Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι η πρόληψη του καπνίσματος σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου. Οι επιμέρους στόχοι αφορούν στη(ν) :Η εφαρμογή του προγράμματος στηρίζεται στο μοντέλο κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων το οποίο στοχεύει στη διαμόρφωση συμπεριφορών που προάγουν τη ψυχικοκοινωνική υγεία. Αξιοποιεί τη βιωματική μάθηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν ενεργά στην απόκτηση γνώσης, να ενισχύσουν την ικανότητα μάθησης, να γίνουν πιο υπεύθυνοι έτσι ώστε να διαμορφώσουν μια κοινή εμπειρία που δύναται να οδηγήσει σε δράσεις προς την κατεύθυνση κοινωνικών αλλαγών στο σχολικό περιβάλλον. Το ΚΑΠΝΙΣΜΑ; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ! αξιολογήθηκε συστηματικά κατά την πιλοτική εφαρμογή του σε 1491 μαθητές τόσο ως προ της αποτελεσματικότητά του όσο και ως προς τη διαδικασία εφαρμογής. Τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση, ανέδειξαν την αποτελεσματικότητα του και μας επέτρεψαν να βελτιώσουμε το πρόγραμμα ώστε να διαθέτουμε πλέον ένα αξιόπιστο και έγκυρο πρόγραμμα πρόληψη του καπνίσματος.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :
  • 13 δίωρες συναντήσεις για μαθητές
  • 2 δίωρες ενισχυτικές συναντήσεις για μαθητές την επόμενη χρονιά
  • 2 ενημερωτικές συναντήσεις για γονείς και 6 δραστηριότητες που οι γονείς παίρνουν στο σπίτι και καλούνται να τις συμπληρώσουν.
Δομή προγράμματος
  • Υλοποίηση εισαγωγικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου (2 ημερών, 11 ωρών) στους εκπαιδευτικούς, με στόχο αφενός την κατανόηση βασικών εννοιών τού προγράμματος αφετέρου την εξοικείωση με τεχνικές προσέγγισης βιωματικής μάθησης.
  • Ομάδα εποπτείας για τους εκπαιδευτικούς, που θα συντονίζεται από στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ». Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας θα είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές. H διάρκεια κάθε συνάντησης θα είναι 2 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Ο συνολικός αριθμός των εποπτικών συναντήσεων θα οριστεί με την κάθε ομάδα.
  • Παράλληλη εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές (10 δίωρες συναντήσεις).
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής μετά το τέλος του σεμιναρίου και την εφαρμογή του προγράμματος στους μαθητές.

Το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Ν. Θεσσαλονίκης (ΕΛΠΙΔΑ, Δίκτυο ΑΛΦΑ, ΠΥΞΙΔΑ και ΣΕΙΡΙΟΣ), Ν. Ροδόπης (Ορφέας) και Ξάνθης (Έκφραση), τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΠΙΨΥ-ΕΚΤΕΠΝ), την 4η Υγειονομική Περιφέρεια και το ΑΝΘ “Θεαγένειο”

Πληροφορίες για την αξιολόγηση του προγράμματος στον παρακάτω σύνδεσμο :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό​