Η Ελπίδα πάει στο Γυμνάσιο και το Λύκειο!


Προτείνουμε φέτος 3 ολιστικές παρεμβάσεις, που απευθύνονται στους μαθητές των Γυμνασίων/Λυκείων της Αν. Θεσσαλονίκης, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς αυτών.
Συγκεκριμένα, οι προτάσεις μας αφορούν 3 από τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν τους έφηβους και είναι οι ακόλουθες:
-βραχύχρονο πρόγραμμα με το θέμα «Σεξουαλικότητα στην εφηβεία: κίνδυνοι και προστατευτικοί παράγοντες»
-βραχύχρονη παρέμβαση με θέμα τις «Εξαρτήσεις»
-βραχύχρονη παρέμβαση με θέμα το «Άγχος».
Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις αποτελούνται από συναντήσεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών από τα στελέχη του Κ.Π. Ελπίδα, από ένα ή περισσότερα βιωματικά εργαστήρια των εκπαιδευτικών με τους μαθητές της τάξης τους και από μία συνάντηση ευαισθητοποίησης των στελεχών του Κ.Π. Ελπίδα με τους γονείς των μαθητών του εκάστοτε σχολείου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 2310442044 και το e-mail kpelpida@gmail.com.

Μοιραστείτε αυτό το αρθρο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Πρόσφατα