Εκπαιδευτικό Υλικό

Η «ΕΛΠΙΔΑ» ως ένας από τους αναγνωρισμένους φορείς, από τον ΟΚΑΝΑ, το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας επιδιώκοντας την καινοτομία και πρωτοτυπία έχει σχεδιάσει και εκδώσει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.