Αν όλα τα παιδιά της γης…

Το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Αν όλα τα παιδιά της γης…» απευθύνεται σε παιδιά του Νηπιαγωγείου και των Α’ και Β’ τάξεων του Δημοτικού. Εντάσσεται στο θεματικό πυλώνα «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ», Υποενότητα «Αλληλοσεβασμός και Διαφορετικότητα».

Σκοπός τού προγράμματος είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας των ίδιων των παιδιών και των άλλων. Ειδικότερα, οι στόχοι του προγράμματος είναι η καλλιέργεια ατομικών δεξιοτήτων όπως:

 • η αναγνώριση της έννοιας της διαφορετικότητας
 • η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του ατόμου
 • η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 • η καλλιέργεια της φαντασίας
 • η σύνδεση με τη διαφορετικότητα των άλλων
 • οι δεξιότητες της ευελιξίας, της συνεργασίας και της επικοινωνίας
 • η διαχείριση της σύγκρουσης στις σχέσεις
 • η έννοια της φιλίας
 • ο οραματισμός ενός νηπιαγωγείου που σέβεται στην πράξη τη διαφορετικότητα
 • η ανάπτυξη της συνοχής και του αλληλοσεβασμού στην ομάδα των συνομηλίκων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

 • την υλοποίηση ενός σεμιναρίου επιμόρφωσης, η διάρκεια του οποίου θα διαμορφωθεί ανάλογα με το βαθμό εμπειρίας του κάθε εκπαιδευτικού και
 • συναντήσεις εποπτείας και υποστήριξης στην εφαρμογή του υλικού σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. 
 
 
 

Εκπαιδευτικό Υλικό​