Έναρξη ομάδας υποστήριξης εκπαιδευτικών 1ου Δημοτικού Σχ. Τριλόφου

Συνεχίζοντας την μακρόχρονη συνεργασία με το 1ο Δημ. Σχ. Τριλόφου, προχωρούμε στη δημιουργία μιας ομάδας εποπτείας εκπαιδευτικών (10 εκπαιδευτικοί) στην εφαρμογή του
προγράμματος «Αξίες ζωής στην εκπαίδευση» στους μαθητές των τμημάτων τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των αξιών στη συνείδηση των παιδιών του Δημοτικού, η αντίληψη της σημασίας των αξιών για τη ζωή του ανθρώπου και ο προσανατολισμός
μέσα από το βίωμα στην υιοθέτηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών. Η ομάδα θα περιλαμβάνει 5 συναντήσεις, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών, με συχνότητα 1 φορά/μήνα. Η
ημερομηνία έναρξης είναι η Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023, στις 13:30 – 15:30, στο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τριλόφου. Η ομάδα θα συντονίζεται από τον κ. Μεδίτσκο Ανδρέα, στέλεχος
του Κ.Π. «Ελπίδα».

Μοιραστείτε αυτό το αρθρο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Πρόσφατα